3erlijn
Last Live 20 days ago
Followers · 0
Streamer is offline
3er____ & de Ruig
Deze stream is niet bedoeld om inkomsten mee te genereren, maar om mijn liefde voor muziek te uiten en deze te delen met anderen! Het is ook niet mijn bedoeling om de copyright van de door mij gekozen selectie muziek te schenden, maar juist te eren door deze in mijn stream met passie over te laten gaan in mijn creatie. Deze moet respectievelijk worden beschouwd als een volledig op zichzelf geëvalueerde samenzwering van de door mij gekozen fundering van een ritmisch aangevende melodieuze typering die verkregen is onder de juiste omstandigheden met de daarbij behorende variabelen die er toe doen dat het feit zich uitgesloten heeft in de nabijheid van de positie waarin de gebeurtenis heeft plaats gevonden om zo deze op natuurlijke wijze te laten evalueren tot aan het aspect dat zich voordoet als een plausibel dan wel niet ingenieus met respect behandeld object met uitzonderlijke vaardigheden die volledig worden benut uit de verkregen materialen door ze op natuurlijke wijze bloot te stellen aan de nationale pruductyfus & tering..