Danyz
Last Live 2 years ago
Followers · 4
Streamer is offline
Channel of Danyz
Azerbaijani Gamer🇦🇿
Salam! DLive kanalımda sizləri görmək sevindirici haldır. Enjoy :)

Rules(Qaydalar) :
. Argo tipli sözlərlə,
. Dini və Siyasi düşüncələrlə,
. Yayınçı və İzləyənlərə etikadan kənar sözlərlə,
. Chat'da mübayisəli danışıqlarla-Danışmaq Tam Qadağandır🚫